đại thiên phúc

Công ty cung ứng lao động Đại Thiên Phúc, là đối tác lâu dài và bền vững của nhiều doanh nghiệp sản xuất tại Bình Dương và Bình Phước;

Nhằm đảm bảo nguồn lao động cung ứng cho các doanh nghiệp tại khu công nghiệp;

ỨNG TUYỂN

DỊCH VỤ

chất lượng, uy tín

QUI TRÌNH

hiệu quả, nhanh chóng

LỢI ÍCH

tiết kiệm chi phí

THÔNG TIN KẾT NỐI

Đại Thiên Phúc cần tuyển dụng lao động phổ thông (công nhân) số lượng lớn.